OVERZICHT VAN BEDRIJVEN EN ABRIEKSTERREINEN MAAR WIJ ONZE WERKZAAMHEDEN HEBBEN UITGEVOERD

+ každoročně realizace čištění, nátěrů a malování na rodinných domech
v počtu cca 300-500 domů / rok